INTERDISCIPLINÆR
... i Berlin og Flensborg

Vi er godt netværket i destinationlab – også internt. Der er kort linje fra Berlin til Flensborg og begge lokationer deler glæden ved vores projekter.

Jan Sönnichsen

Administrerende direktør - Byplanlægger, Dipl.-Ing.

Jan Sönnichsen har mere end 20 års faglig og praktisk erfaring inden for turisme og holistisk destinationsudvikling. Han var ansvarlig for projekter i Tyskland, med fokus på Nordtyskland, og i andre europæiske lande, med fokus på Danmark. Spektret af projekter spænder fra internationale/nationale resort- og hotelprojekter til holistiske lokale udviklings- og turismekoncepter på kommunalt og regionalt niveau.

Billede: Julius Demant

Svenja Brau

Konsulent - M.A.

Allerede under sin bachelorgrad i turisme- og fritidsledelse i Holland og sin kandidatgrad i kulturturisme lærte Svenja forskellige områder af turisme- og hotelbranchen at kende. I mere end 6 år har hun beskæftiget sig med turisme- og hotelrådgivning, hvor hun var ansvarlig for oprettelse og gennemførelse af en lang række projekter fra bl.a. regionale turismekoncepter til hotelspecifikke forundersøgelser.

Billede: Annette Koroll Fotos

Tim Frogier de Ponlevoy

Konsulent - B.A.
Efter at have studeret "Tourism and Leisure Management" i Esbjerg, ar-bejdede Tim i 7 år inden for det kontraktretlige område og i eventbran-chen med fokus på planlægning og gennemførelse af projekter. Han fik erfaring med turisme i praksis, da han overvågede et flerårigt interkultu-relt EU-projekt til at fremme turistregionen omkring Flensborg Fjord. Med sine rødder i grænseregionen har han et stærkt netværk i regionen mel-lem Tyskland og Danmark.

Samarbejde og netværk

Afhængig af opgaven kræver implementeringen altid tværfaglige og specifikke kompetencer, som vi griber målrettet an ved at inddrage vores regionale og nationale netværkspartnere fra forskellige brancher. Destination LAB har nu adgang til en omfattende pulje af konsulenter og partnere af mere end 50 eksperter fra blandt andet turisme, fritid, digitalisering, (landskabs)arkitektur og byplanlægning. Disse bidrager til, at projekter altid kan bearbejdes på en velfunderet og resultatorienteret måde med den nyeste knowhow. Kombinationen af ​​lokal ekspertise med international erfaring, især inden for produkt- og destinationsudvikling, skaber en spændende blanding af innovative ideer, bæredygtige løsninger og forbedret kvalitet. Brug af synergier, samling af kompetencer og succesfuld udvikling af projekter sammen - det er de vigtigste aspekter af et succesfuldt samarbejde inden for rammerne af vores samarbejde.

Anbefalinger