Det Nationale Turismeforum

Det Nationale Turismeforum er tilknyttet Erhvervsministeriet og har til opgave at styre og koordinere offentlig turismepolitik og turismefremme i Danmark. Udvalget er sammensat af højtstående repræsentanter fra turisterhvervet, kommuner, turismeorganisationer, turismeforskning og Erhvervsministeriet. Forummet arbejder i øjeblikket på vegne af den danske regering med at udvikle en ny national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

I den sammenhæng blev der i marts 2020 afholdt en inspirations- og idédag som et kick-off-arrangement i København, hvor udvalgte deltagere fra forskellige områder af turistbranchen var inviteret. Under denne arbejdssession rapporterede Jan Sönnichsen om erfaringerne med udvikling af turisme, især i tyske kystdestinationer. Fokus var her på det målrettede samspil mellem offentlige og private virksomheder og de tilhørende kommunikationsstrategier over for embedsmænd og offentligheden.


Billede: Adobe Stock.com

Anbefalinger