Konsulent - B.A.

Tim Frogier de Ponlevoy

Efter at have studeret "Tourism and Leisure Management" i Esbjerg, ar-bejdede Tim i 7 år inden for det kontraktretlige område og i eventbran-chen med fokus på planlægning og gennemførelse af projekter. Han fik erfaring med turisme i praksis, da han overvågede et flerårigt interkultu-relt EU-projekt til at fremme turistregionen omkring Flensborg Fjord. Med sine rødder i grænseregionen har han et stærkt netværk i regionen mel-lem Tyskland og Danmark.

Anbefalinger