Destinationsudvikling

Timmendorfer Strand

Reference: Destinationsudvikling

Med "Turistlokalt udviklingskoncept 2035" skabes et helhedsorienteret lokaludviklingskoncept på vegne af Timmendorfer Strand kommune, hvor fremtidens krav til kommunen som attraktivt turistmål og et sted, der er værd at bo i, overvejes omfattende og på en afbalanceret måde. Vi udvikler konceptet i samarbejde med byplanlægningsafdelingen hos CESA Investment GmbH.

Det centrale grundlag for denne udviklingsproces er den store deltagelse af befolkningen. Under udviklingsprocessen indgik vi i dialog med borgerne, de lokale klubber og foreninger. Derudover inddragede vi også børnene og de unge som helt særlige ”eksperter” med deres ærlige og friske syn på deres bymiljø.

Som følge heraf blev der sammen med de lokale aktører, forvaltningen og politik defineret en handlingsramme bestående af indsatsområder og konkrete projektmoduler. Timmendorfer Strand kommune fastlægger sine kommunale mål med turistlokaludviklingskonceptet og benævner de indsatsområder, der er udvalgt til at nå målene med tilsvarende tiltag og (nøgle)projekter for de kommende år. Det holistiske byudviklingskoncept beskriver løsninger på, hvordan byen kan positioneres som en attraktiv og bæredygtig turismedestination i fremtiden, og samtidig kan livs- og arbejdskvaliteten i lokalsamfundet sikres og forbedres.

Vi ser frem til implementeringen af ​​dette holistiske turistlokale udviklingskoncept - en spændende og banebrydende fremtidsproces for en af ​​de førende destinationer i nord.


Billedkilde: Adobe Stock (@Thomas Hansen, @Johann Stubhan, @fottoo, @reichdernatur)

Grundlagsanalyse, offentlig deltagelse, udviklingskoncept (masterplan), implementeringsstyring

Timmendorfer Strand, Østersøkysten, Slesvig-Holsten

Timmendorfer Strand Kommune

Afsluttet 2020
tilbage til porteføljen

Anbefalinger