Destinationsudvikling

"Cold Hawaii"

Reference: Destinationsudvikling

Surfer- og naturparadiset "Cold Hawaii" med de lokale lokationer Klitmøller og Vorupør er et af de bedst kendte og mest populære turistmål i Danmark. Regionen, hvor vind og bølger praktisk talt er en del af hverdagen som på Hawaii, anses for at være det bedste surfingsted i Nordeuropa. Det barske Vesterhav på den ene side og den naturskønne og attraktive Nationalpark Thy på den anden side er karakteristiske.

I dette unikke miljø indtager emnet bæredygtighed en særlig omfattende position. Den omhyggelige omgang med miljø og natur spiller en fremtrædende rolle i det lille strukturerede og følsomme opholdsrum. Ud over en hensynsfuld tilgang til naturen er aktivering og integration af borgere og lokale aktørstrukturer en væsentlig del af den samlede destinationsudvikling. Det er af særlig relevans at anerkende stedets kulturelle selvbillede og bevare det i fremtiden.

Under disse betingelser er det vigtigt at udrede, hvordan byen og turismen i "Cold Hawaii" kan udvikles hånd i hånd på en fremtidsorienteret måde i de næste par år. Sammen med vores danske partnere fra Arkitema Architects og COWI udvikler vi en strategisk og fysisk udviklingsplan i tæt koordination med de lokale interessenter og på vegne af Thisted Kommune.


Billedkilde: Adobe Stock (@Michael, @scott, @Witte Mediendesign©, @Knut Wiarda, @juhumbert)

strategi- og udviklingsrådgivning, offentlig deltagelse, definition af nøgleprojekter

Klitmøller-Vorupør, Vesterhavet, Danmark

Thisted Kommune, i samarbejde med Arkitema og COWI

afsluttet 2020
tilbage til porteføljen

Anbefalinger