Tak for et fantastisk 2018...

... for norden vokser!

Nye, inspirerende projekter og partnere i Niedersachsen og Danmark har igen udvidet Destinationslabs horisont. Vi fik indsigt i nye regioner, spændende temaverdener og ekstraordinære scener.

Så i år er det særligt vigtigt for os at støtte uddannelse og fremmelsen af unge talenter på rock- og metalscenen med en førjulsdonation til Wacken Fonden.

Vi ønsker kunstnerne al mulig succes på metalscenerne rundtomkring i verdenen og især i Wacken.

Vi ønsker dig - vores kunder, projektpartnere og venner - et lige så vellykket år.

Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår!

Anbefalinger