Testimonial Henrik Jensen

"Thisted Kommune har i perioden september 2019 til marts 2020 samarbejdet med Arkitema, COWI, Johansen Skovsted Arkitekter og Destination Lab om en strategisk-fysisk udviklingsplan for kystbyerne Vorupør og Klitmøller. Byerne har status af feriested med særlig national betydning, og opgaven var at få udarbejdet en stærk plan for den fremtidige turismeudvikling af byerne – en udvikling, som skal gå hånd i hånd med en styrket bosætning. Målet var en ambitiøs og langtidsholdbar udviklingsplan, som kan skabe synergi mellem dels private investeringer i oplevelser og overnatning og dels offentlige- og fondsinvesteringer i bymiljøer og byfaciliteter.

På trods af at Vorupør/Klitmøller og byernes omgivelser er omfattet af talrige fredninger og naturbeskyttelser, er det lykkedes konsulentteamet - i samarbejde med RealDania, Dansk Kyst og Naturturisme samt Thisted Kommune - at skabe en både visionær, spændende og ambitiøs udviklingsplan. På trods af de mange beskyttede områder, rummer planen talrige og meget interessante bud på byernes fremtidige udvikling. En af planens absolutte styrker er, at der i høj grad er fokus på tiltrækning af private investeringer. Netop på dette felt har Destination Lab bidraget med et skarpt blik for potentielle investorers krav og forventninger – ikke bare til placeringer og arealer, men også til skala, forretningsmodeller og afkastkrav. Destination Lab har i forløbet desuden kunnet trække på stærke erfaringer og kommercielle kontakter i særligt Nordtyskland, hvilket har givet os ny inspiration og planen yderligere styrke. Det -  i sammenhæng med planens øvrige elementer – har betydet, at Thisted Kommune nu står med en meget struktureret udviklingsplan med et unikt fokus på ikke bare fremtidig byudvikling, men også en stærk, kommerciel turismeudvikling.

Det, der på forhånd kunne ligne en meget vanskelig opgave, er endt med et stærkt oplæg til fremtidig by- og turismeudvikling."


Henrik Jensen

Projektleder, Thisted Kommune

Testimonials