Destinationsudvikling

Marina Resort Heiligenhafen

Reference: Destinationsudvikling

Det centrale grundlag for foryngelsen og den dermed forbundne nyorientering af Heiligenhafen er det holistiske destinationskoncept "Masterplan - Marina Resort Heiligenhafen", hvis udvikling og gennemførelse Jan Sönnichsen som turismeekspert i høj grad har ledsaget. Den vellykkede gennemførelse af masterplanens koncept blev markeret ved den officielle åbning af Beach Motel i 2017 som den sidste projektkomponent. Masterplanens konceptuelle kerne var ikke kun etableringen af nye og moderne hotelkoncepter, men også den strategiske nytænkning af en hel destination og dermed udviklingen af nye målgrupper og tematiske områder for at øge og sikre værdiskabelsen af turismen på lang sigt.

Og det ser ud til, at strategien har virket: Ifølge gæsteundersøgelser er ca. 80 % af gæsterne i Marina Resort i de første år kommet til Heiligenhafen for første gang, og den øgede værdiskabelse afspejler sig bl.a. i nye shopping- og gastronomitilbud af høj kvalitet samt i en øget efterspørgsel i de eksisterende forretninger. Udviklingen omfatter en oplevelsesbro, som er et nyt koncept på daværende tidspunkt, et feriehuskompleks af høj kvalitet, to nye hoteller (Bretterbude, Beach Motel) samt områder til maritimt erhverv, handel og gastronomi. På denne måde er der skabt en attraktiv og ny byakse med en høj opholdskvalitet fra molen til det historiske centrum af byen.

Destination LAB GmbH vil fortsat have til opgave at ledsage den fremtidsorienterede udvikling af Destination Heiligenhafen. Her udvikles de stadig eksisterende potentialer ud fra et turistmæssigt synspunkt og under hensyntagen til beboernes krav i Heiligenhafen som levested.


Billedkilder: Adobe Stock (@Jürgen Wackenhut, @AndreaFlak)

Grundlagsanalyse, turismeudvikling/implementeringskoncept (masterplan), investor-/operatøropkøb, implementeringsstyring

Heiligenhafen, Femern Bælt-regionen, Østersøkysten, Slesvig-Holsten

HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Afsluttet 2021
tilbage til porteføljen

Anbefalinger