Implementeringsstyring

Husum

Reference: Implementeringsstyring

Med implementeringsstyringen af ​​destinationslab for turismen "Vækststrategi Husum Turisme 2025" ønsker Husum by at sikre sine særlige kvaliteter som en livlig (turisme)by på Nordsøkysten og bruge eksisterende potentiale målrettet. Til dette formål identificeres udvalgte nøgleprojekter med særlig fremdrift i en fælles proces, uddybes og implementeres med inddragelse af lokale aktører.

Turismen har i de senere år spillet en stadig vigtigere rolle i området og også i byen Husum. Dette stiller tilsvarende krav, f.eks. til byens infrastruktur. For i fremtiden at kunne imødekomme gæsternes ændrede og stigende kvalitetskrav samt Husums befolknings behov arbejdes der på at sikre og opgradere væsentlige forsyningsstrukturer for Husum by som turist- og hjemby. På den baggrund støtter destinationlab Husum by i den konkrete implementering af udvalgte tiltag. Med vores blik udefra og vores faglige ekspertise er vi i stand til at understøtte den kommunale forvaltning og politik og strukturere processen resultatorienteret. Omfattende praktisk erfaring, koncentration om de definerede mål og fokus på få, men særligt velegnede tiltag, hjælper os her.

Målet er fortsat at arbejde strategisk med Husums attraktivitet i de kommende år samt at videreudvikle turistinfrastrukturen på en bæredygtig og stedsspecifik måde - også som indgang til Vadehavets verdensarv.


 Billedkilde: Adobe Stock (@JFL Photography, @Sebastian, @Christian Schulz)

Udviklings- og implementeringsrådgivning, interessentdeltagelse, offentlig deltagelse, udviklingskoncepter

Husum, Nordsøkysten, Slesvig-Holsten
Husum By
igangværende
tilbage til porteføljen

Anbefalinger