Destinationsudvikling

Borkum

Reference: Destinationsudvikling

Med målsætningen "Borkum 2030" har øen bl.a. sat som mål at igangsætte nye og mærkbare impulser til udvikling af turismen på øen. Her følger det overordnede koncept den ganske ambitiøse, men lige så spændende, vision om at være den østfrisiske ø, som samtidig byder på højeste livs- og feriekvalitet ved Vesterhavet.

Borkum arbejder med mange fremtidsorienterede emner og i forskellige områder af øen som en del af målsætningen. For strandområdet handler det bl.a. om den løbende beskyttelse af store og følsomme naturområder, den naturnære videreudvikling af de strandstrækninger, der anvendes til turisme, den kvalitative opgradering af strandoprydningen og infrastrukturen, lukningen af ​​eksisterende huller i udbuddet og skabelsen af ​​barrierefrie forbindelser til Vadehavets verdensarv og mellem de enkelte strandafsnit.

Formålet med den integrerede udviklingsproces er derfor at øge strandens attraktivitet for både beboere og gæster og at sikre eller skabe nye, målgruppeorienterede og højkvalitetselementer af tilbuddet. Fokus er hele tiden på det overordnede mål, at ”lykkes med at udvikle Borkum som en autentisk, attraktiv turistdestination, der bevarer natur og miljø, som samtidig er en ø, der er værd at leve på, hvor de lokale føler sig godt tilpas, og hvor unge borkumere kan finde deres livsperspektiv og hjem.” Derfor har vi brugt de lokale aktører og deres knowhow i planlægningen. Dette foregik inden for rammerne af fire workshops, hvor emnerne vitalitet, natur, sport og kultur blev drøftet.  

Virksomheden Stefan Wallmann Landskabsarkitekter BDLA (Berlin) støttede projektet med hensyn til overordnede økologiske og landskabelige planlægningsspørgsmål samt med hensyn til konkrete implementeringsmuligheder. Destinationslab er involveret på forskellige niveauer i at forme fremtiden for turismen på øen. Målet er at designe og implementere yderligere innovative og særlige strategier for positiv destinationsudvikling sammen med interessenterne – det ser vi frem til.


Billedkilde: Adobe Stock (@Oskar, @Christian Colista), Pixabay

Grundlagsanalyse, interessentdeltagelse, udviklingskoncept

Borkum, Østfrisiske Øer, Nordsøen, Niedersachsen

Nordseeheilbad Borkum GmbH

Afsluttet 2018
tilbage til porteføljen

Anbefalinger