Byplanlægningskoncept "Kühlungsborn West"

I år har destinationlab sammen med det danske arkitektfirma Arkitema Architects udviklet byplanlægningskonceptet for det centrale område af bydelen "Kühlungsborn West" på vegne af byen Kühlungsborn.

Inden for rammerne af forskellige deltagelsesformater (både på stedet og digitalt) blev politikere og borgere samt lokale aktører inddraget i vid udstrækning i udviklingsprocessen af ​​konceptet. De tiltag, som projektgruppen foreslår byen, er rettet mod tre rumligt definerede indsatsområder i bydelen. Konceptet blev godkendt i december 2021 som en del af byrådsmødet.

Vi er glade for at kunne sætte impulser til bydelens fremtidige udvikling med konceptet. Dette er med det formål, at Kühlungsborn West i fremtiden forbliver et beboeligt og elskeligt sted for lokale og gæster, og at disse kvaliteter omhyggeligt vil blive videreudviklet med de tre temaer "kunst og kultur", "leg og motion" og "grønt og haver”.


Billede: Adobe Stock

Anbefalinger